Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на почви. Речник (ISO/AWI 11074)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-15 още

Техники за саниране, прилагани на замърсени места ( ISO/CD 24212)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия. Термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия. Фактори за ерозионните процеси

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Общи изисквания за класификация на почвите според влиянието върху тях на химически замърсяващите вещества

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия водна. Класификация на видовете противоерозионни мелиорации

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия водна и иригационна. Номенклатура на показателите

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия ветрова. Номенклатура на показателите

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Ерозия ветрова. Класификация на видовете мелиорации

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Общи изисквания към методите за определяне на замърсяващи вещества

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Номенклатура на показателите за санитарното състояние на почвата

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Изисквания към опазване на плодородния слой на почвите при извършване на земни работи

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Изисквания към отпадъчните води и техните утайки за напояване и наторяване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Паспорт на почвите

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви, методи за определяне на потенциалната опасност от ерозия под въздействието на дъжда

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Общи изисквания към вземането на проби

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Опазване на природата. Земи. Термини и определения в областта на рекултивация на земите

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още