Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на водата. Експлоатационни изисквания и процедури за изпитване на съответствието на оборудване за мониторинг на вода. Автоматизирани устройства за вземане на проби (пробовземачи) за води и отпадъчни води

50.60 Край на гласуването

ТК-15 още

Качество на водата. Общи изисквания и процедури за изпитване на експлоатационните характеристики на оборудването за мониторинг на водата. Устройства за непрекъснато измерване

50.60 Край на гласуването

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 1: Ръководство за съставяне на програми и техники за вземане на проби (ISO/FDIS 5667-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Консервиране и обработване на водни проби (ISO/DIS 5667-3:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Влияние на органични материали върху води за питейни нужди. Органолептична оценяване на води в системите за съхраняване. Част 1: Метод за изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-15 още

Качество на водата. Водещ стандарт за изследване на зоопланктон от застояли води

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания за вземане на проба и обработване на пашкул от какавида Chironomidae (Разред Двукрили) за екологична оценка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Основен стандарт за определяне на степента на изменение на речната хидроморфология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Указания относно междулабораторни сравнителни изследвания за екологична оценка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Визуални проучвания на морското дъно с използване на дистанционно управлявано и/или буксирно наблюдателно съоръжение за събиране на данни за околната среда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Експлоатационни изисквания и процедури на изпитване за съответствие на оборудване за мониторинг на вода. Автоматични устройства за вземане на проби (пробовземачи) за води и отпадъчни води

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Стандарт с указания за определяне на хидроморфологичните условия в езерата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Общи изисквания и процедури за изпитване на експлоатационните характеристики на оборудване за мониторинг на водата. Измервателни уреди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Сензори за непрекъснато изпитване/ апаратура за анализ на вода. Спецификации и експлоатационни изпитвания (ISO 15839:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ (ISO 19458:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 1: Ръководство за съставяне на програми и техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 13: Ръководство за вземане на проби от утайки (ISO 5667-13:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 14: Ръководство за осигуряване на качество и контрол на качеството при вземане и обработване на проби от природни води (ISO 5667-14:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още