Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 10: Принципи за безопасност

50.60 Край на гласуването

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 11: Необходими общи данни

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 12: Управление и автоматизация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 14: Дезинфекция

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3: Предварително пречистване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 4: Първично утаяване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 5: Пречистване на отпадъчни води в езера (лагуни)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 6: Метод за пречистване с активни утайки

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 8: Обработване и депониране на утайки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 9: Контрол на миризмите и вентилация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Филтри еднослойни, еднопоточни. Основни присъединителни размери

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-83 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Филтри еднослойни, еднопоточни. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Оборудване за химическо пречистване на водата. Диаметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 1: Общи строителни принципи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 10: Основни принципи за безопасност

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 11: Необходими общи данни

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-83 още

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 12: Управление и автоматизация

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-83 още