Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на въздуха. Оценяване на оборудване за мониторинг на качеството въздуха. Част 1: Общи принципи за сертифициране

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудване за мониторинг на качеството въздуха. Част 2: Първоначално оценяване на системата за управление качеството на производителя и последващ сертификационен надзор на производствения процес

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудването за мониторинг на качеството на въздуха. Част 3: Критерии и процедури за изпитване на работните характеристики на стационарни автоматизирани системи за измерване при непрекъснат мониторинг на емисии от стационарни източници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха. Част 4: Експлоатационни критерии и процедури за изпитване на преносими автоматизирани системи за измерване при периодично измерване на емисии от стационарни източници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Определяне на концентрацията на мириса чрез динамична олфактометрия и степента на излъчване на мириса

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи за измерване. Част 1: Основни принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи за измерване. Част 2: Първоначална оценка на системата за управление качеството на производителя на AMS и последващ сертификационен надзор на производствения процес

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Сертифициране на автоматизирани системи за измерване. Част 4: Експлоатационни критерии и процедури за изпитване на автоматизирани системи за измерване при периодично измерване на емисии от стационарни източници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Прогнозни системи за мониторинг на емисиите (PEMS). Приложимост, изпълнение и осигуряване на качеството

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 146/SC 5 още

30.60 Край на гласуването

ISO/TC 142 още