Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Автомобили. Анализатор за определяне съдържанието на въглероден окис в отработилите газове. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Охрана на природата. Атмосфера. Термини и определения на емисиите от двигателите на автомобили, трактори, самоходни селскостопански и пътностроителни машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Електрическа апаратура за откриването и измерването на токсични и горими газове на паркинг за автомобили и в тунели. Част 1: Общи изисквания към работните характеристики и методи за изпитване за откриването и измерването на въглероден монооксид и азотни оксиди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриването и измерването на токсични и горими газове на паркинг за автомобили и в тунели. Част 1: Общи изисквания към работните характеристики и методи за изпитване за откриването и измерването на въглероден монооксид и азотни оксиди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Малки плавателни съдове. Измерване на емисии в отработени газове на бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисии на газове и частици на изпитвателен стенд (ISO 18854:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Бутални дизелови двигатели. Апаратура за измерване на димността и коефициента на поглъщане на светлина на отработилите газове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 1: Обща информация и използвани определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 2: Ръководство за термини, определения, абревиатури и акроними

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 3: Съединител за диагностика и свързаните електрически схеми, спецификации и използване (ISO 15031-3:2016)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 4: Външна апаратура за изпитване (ISO 15031-4:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 5: Диагностични услуги, свързани с емисиите (ISO 15031-5:2015)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 6: Определения на диагностичните кодове за неизправност (ISO 15031-6:2015)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 7: Сигурност на канала за предаване на данни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Двигатели за товарни автомобили. Измерване при неустановен режим на газовите емисии в неразредените отработили газове и на емисиите на частици с използване на системи за разреждане на част от потока

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Бутални двигатели с вътрешно горене. Измерване на емисиите на отработилите газове. Част 3: Процедури за измерване на емисиите на дим в отработилите газове на дизеловите двигатели с помощта на димомер - тип филтър (ISO 8178-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Интелигентни транспортни системи (ITS). Градски ITS. Управление на качеството на въздуха в градски райони

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-97 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 70/SC 8 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 70/SC 8 още