Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Емисии от стационарни източници. Определяне на общ живак. Автоматизирани системи за измерване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Системи за събиране и обработване на данни. Част 4: Спецификация на изискванията за инсталирането и текущото осигуряване на качеството и контрола на качеството на системите за събиране и обработване на данни

50.60 Край на гласуването

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Насоки за разработване на стандартизирани методи за измерване. Препоръки за структурата и съдържанието

50.60 Край на гласуването

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Методи за определяне съдържанието на азотни окиси

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на сероводород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на серен двуокис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Методи за определяне съдържанието на амоняк

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на арсен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на сажди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на серен триокис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на серовъглерод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на фенол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата на емисиите. Метод за определяне съдържанието на флуороводород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качествата за атмосферния въздух. Метод за определяне на серен двуокис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Атмосфера. Показатели за качеството на емисиите. Метод за определяне съдържанието на диоктилфталат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 1: Избор на методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 11: Индекс на пречистване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 2: Метод с използване на индикатор за газ за измерване на емисията на дадено замърсяващо вещество

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още