Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 18: Оценяване на пригодността на консумативите (ISO/DIS 14644-18:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 4: Проектиране, изграждане и пускане в експлотация (ISO 14644-4:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Контрол на биозамърсяването

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 1: Класификация на чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците (ISO 14644-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 10: Оценяване на химичната чистота на повърхностите (ISO 14644-10:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 13: Почистване на повърхностите за получаване на определени нива на чистота по отношение на класификацията по частици и на химическата класификация (ISO 14644-13:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 14: Оценяване на годността за използване на съоръженията чрез определяне на концентрацията на преносимите във въздуха частици (ISO 14644-14:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 15: Оценяване на годността за използване на съоръжения и материали в зависимост от химическата концентрация във въздуха (ISO 14644-15:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 16: Енергийна ефективност в чисти стаи и устройства за разделяне (ISO 14644-16:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 17: Приложения за скорост на отлагане на частиците (ISO 14644-17:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 2: Мониторинг за поддържане на експлоатационните характеристики на чистите стаи, свързани с чистотата на въздуха в зависимост от концентрацията на частиците (ISO 14644-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 3: Методи за изпитване (ISO 14644-3:2019, коригирана версия от 2020-06)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 4: Проектиране, изграждане и пускане за функциониране (ISO 14644-4:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 5: Експлоатация (ISO 14644-5:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 7: Устройства за разделяне (работни места с чист въздух, камери, изолатори и мини околна среда) (ISO 14644-7:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 8: Оценяване на чистотата на въздуха по отношение на химичната концентрация (ACC) (ISO 14644-8:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Чисти стаи и свързаната с тях контролирана околна среда. Част 9: Оценяване на чистотата на повърхности по отношение на концентрацията на частиците (ISO 14644-9:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 209 още