Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Атмосфери на работното място. Част 1: Детектори на газ. Експлоатационни изисквания на детектори за токсични газове (IEC 62990-1:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-38 още

Добавъчно производство на пластмаси. Околна среда, здраве и безопасност. Метод за изпитване за определяне на нивата на емисии на частици и химикали от екструзия на материали с настолен 3D принтер

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Околна среда, здраве и безопасност. Съображения за намаляване на опасните вещества, отделяни по време на работа на неиндустриален МЕ тип 3D принтер на работните места и съответния метод за изпитване (ISO/ASTM/WD 52933)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-22 още

Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на промишления прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Охрана на труда. Въздух рудничен. Метод за измерване концентрацията на вредни газове с индикаторни тръбички

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на етиленов окис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на винилхлорид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Естери на оцетната киселина във въздуха на работната среда. Методи за определяне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на серовъглерод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на дибутилфталат и диоктилфталат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на тиурам (тетраетилтиурамдисулфид)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на медни аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на кадмиеви аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на каптакс (меркаптобензтиазол) и алтакс (дибензтиазил дисулфид)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на манганови аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на хидразинхидрат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на никелови аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още