Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Опаковане. Определяне степента на дезинтегриране съгласно изкуствено създадени условия за компостиране от домакинството

50.60 Край на гласуването

ТК-73 още

Опаковане. Оптимизиране на оползотворяването на енергия от отпадъци от опаковки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Изисквания за използване на европейските стандарти в областта на опаковките и отпадъците от опаковки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Специфични изисквания за производството и за състава. Подобряване на ресурсите чрез минимизиране на опаковките

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани енергийно, включително определяне на тяхната минимална калорична стойност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане. Програма за изпитване и критерии за оценка за окончателно приемане на опаковките

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане. Програма за изпитване и критерии за оценка при окончателно приемане на опаковките

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Оценка за разграждане на опаковъчни материали при изпитвания по време на използване в определени условия на компостиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Оценка за крайно аеробно биоразграждане на опаковъчни материали в контролирани условия на компостирането. Метод за анализ чрез свободен карбондиоксид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Пластмаси. Оценяване на компостируемост. План за изпитване и изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-81 още

Определяне на пълната биоразградимост на материали от пластмаси във водни системи в условия при отсъствие на кислород. Метод чрез измерване повишаване на налягането

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 1: Общи изисквания при третиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-103 още

Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-1: Изисквания за третиране на лампи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-2: Изисквания за третиране на ОЕЕО, съдържащи електроннолъчеви тръби (ЕЛТ) и плоски панелни дисплеи (ППД)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-3: Изисквания за третиране на топлообменници и други отпадъци от електрическо и електронно оборудване, съдържащи VFC и/или VHC

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-4: Специфични изисквания за третиране на фотоволтаични панели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Характеризиране на отпадъци. Документ за нивото на техниката. Анализ на елуати

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Отпадъци. Указания за анализ на елуати

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още