Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(винилхлорид) (РVС)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на сортирани пластмасови отпадъци

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(етилентерефталат) (РЕТ)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Еластични, текстилни, ламнирани и модулни механично закрепени подови покрития. Кръгова икономика. Термини и опрелеления

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Опаковане. Рециклиране на материали. Доклад за изискванията, отнасящи се до веществата и материалите, предназначени за избягване на всички трайни пречки за рециклиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Оползотворяване на материали. Критерии за минимално съдържание на рециклиран материал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 3: Скрап

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми бутилки за многократно пълнене за LPG. Отстраняване от употреба

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-8 още

Опаковане. Многократна употреба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Изисквания за опаковки, възстановими чрез рециклиране на материала

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане и рециклиране на материали. Критерии за методи на рециклиране. Описание на процесите на рециклиране и схеми на потоците

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Степен на рециклиране. Определение и метод за изчисляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 1: Общи изисквания, вземане на проби и изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 10: Скрап, състоящ се от използвани алуминиеви кутии за напитки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 11: Скрап, състоящ се от алуминиево-медни радиатори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 12: Скрап, състоящ се от стружки от една сплав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 13: Скрап, състоящ се от смесени стружки от повече от една сплав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Скрап. Част 14: Скрап, състоящ се от употребявани алуминиеви опаковки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още