Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Техника за зимно поддържане. Информационни системи за състоянието и метеорологичната обстановка на пътищата. Част 3: Изисквания за измерените стойности на стационарни технически средства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-100 още

Управление на отпадъците. Комуникация / обмен на данни между системата за управление на комуникацията и бек офис системата за стационарни контейнери за събиране на отпадъци. Функционална спецификация и семантичен модел на данни

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 1: Контейнери с вместимост до 10 000 l с плосък(и) или изпъкнал(и) капак(ци) за контейнероповдигачи с шийка за въртене, двойна шийка за въртене или ръкав. Размери и конструкция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 2: Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Неподвижни контейнери за отпадъци. Част 3: Изисквания за безопасност и за опазване на здравето

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5 000 l с повдигане от горната част и изпразване от дъното. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5 000 l с повдигане от горната част и изпразване от дъното. Част 2: Допълнителни изисквания за подземни или частично подземни системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Неподвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 5000 l с повдигане от горната част и изпразване от дъното. Част 3: Препоръчителни начини на свързване за повдигане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опаковане. Хартиени торби за събиране на отпадъци от домакинството. Видове, изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Почви, обработени биоотпадъци, утайки и отпадъци. Разлагане с хлороводородна (НСl), азотна (HNO3) и тетрафлуороборна (HBF4) или флуороводородна (HF) киселинна смес за последващо определяне на елементите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеристика на отпадъци. Гниене за последващо определяне на тази част от елементите, които са разтворими в царска вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Съдържание на халоген и сяра. Кислородно горене в затворени системи и методи за определяне

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Идентификация и/или определяне на количеството на отпадъци

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Съоръжения за предпазване на подвижни контейнери за отпадъци с вместимост до 1700 l. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Машини за зимно поддържане. Терминология. Термини, свързани със зимно поддържане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Характеризиране на утайки. Определяне на калоричната стойност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Техника за зимно поддържане. Информационни системи за метеорологична обстановка на пътищата. Част 1: Основни определения и компоненти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Техника за зимно поддържане. Информационни системи за метеорологична обстановка на пътищата. Част 2: Метеорологична обстановка на пътищата. Препоръчителни наблюдения и прогнози

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още