Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Транспортиране на радиоактивни вещества. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Термини и определения. Част 4: Остатъци от алуминиевата индустрия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ. Ръководство за манипулирането, дезактивирането и контрола на отпадъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Отпадъци при производството на обувки. Класификация и управление на отпадъците

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-11 още

Мониторинг на радиоактивни газове в отпадъчни води от съоръжения, произвеждащи позитронно излъчващи радионуклиди и радиофармацевтици (ISO 16640:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Добавъчно производство на метали. Околна среда, здраве и безопасност. Общи принципи за използване на метални материали (ISO/ASTM 52931:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-22 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 42 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 85/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 42 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 42 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 42 още