Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Характеристика на утайки. Добра практика за използване на утайки при възстановяване на земя

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 1: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 2 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 2: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 10 l/kg за материали с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 3: Двустепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 2 l/kg и 8 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 4: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 10 l/kg за материали с големина на частиците под 10 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Определяне на сух остатък и съдържание на вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Определяне на азот по Kjeldahl

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Предварителна обработка с използване на 2 mol/l калиев хлорид за определяне на извлечения амоняк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Определяне на общ фосфор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 1: Време за капилярно просмукване (CST)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 2: Определяне на специфичното съпротивление при филтруване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Филтрационни свойства. Част 3: Определяне на свиваемостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на утайки. Филтрационни свойства. Част 4: Определяне на способността за оттичане на парцаловидни утайки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Установяване на свойства. Част 1: Определяне способността за слягане (Определяне отношението на обема на утайката към обемния индекс на утайката)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Установяване на свойства. Част 2: Определяне способността за сгъстяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на утайки. Свойства на утаяване. Част 3: Определяне на скоростта на утаяване в зона (ZSV)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на утайки. Лабораторна процедура за химично кондициониране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Екологични матрици. Определяне на общото количество разтворени твърди вещества (TDS) във вода и елуати

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още