Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Почви и характеризиране на отпадъци. Температурно зависимо разграничаване (диференциация) на общия въглерод (TOC400, ROC, TIC900)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Характеристика на отпадъци. Определяне на Хром VI в твърди материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 1: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 2 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 2: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 10 l/kg за материали с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 3: Двустепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 2 l/kg и 8 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 4: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 10 l/kg за материали с големина на частиците под 10 mm (със или без намаляване на големината)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Изпитване чрез възходящ перколационен поток (при определени условия)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Характеристика на отпадъци и почва. Определяне на елементен състав чрез рентгенова флуоресценция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване за основно характеризиране. Динамично изпитване чрез излугване на монолитни отпадъци с периодично обновяване на излугващия агент при определени условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Статично изпитване за определяне на киселинен и неутрализационен потенциал на сулфидни отпадъци

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Определяне на бромирани инхибитори на горене (BFR) в твърди отпадъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Твърди матрици в околната среда. Определяне на полихлорирани бифенили (PCB) чрез газхроматографско-масселективно откриване (GC-MS) или откриване с електронно улавяне (GC-ECD)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Техническа документация за оценяване на електрически и електронни продукти по отношение ограничаването на опасни вещества (IEC 63000:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Измервания на активността на твърди материали, предвидени за рециклиране, повторна употреба или разполагане като нерадиоактивни отпадъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 1: Ръководство за избора и прилагането на критерии за вземане на проба при различни условия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 2: Указания относно техниките на вземане на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 3: Указания относно процедури за вземане на частична проба на място

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на отпадъци. Вземане на проби от отпадъчни материали. Част 4: Указания относно процедурите за опаковане, съхранение, консервиране, транспорт и доставка на пробите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още