Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. За и против методите за съобщаване на потенциалното отделяне на опасни вещества в почвата, подземните или повърхностните води и във въздуха на закрито

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Изолационни течности. Примеси на полихлорирани бифенили (PCB). Метод за определяне чрез капилярна газхроматография (IEC 61619:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 4: Аспекти, свързани с околната среда. Изисквания и докладване (IEC 62040-4:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 5: Системи за пръскане от летателни средства (ISO 16122-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания при обучение за екологична осведоменост на водолази за развлечение (ISO 21417:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Обща представа за хоризонтални процедури за изпитване в подкрепа на изискванията на Директивата за строителните продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Атмосферен въздух. Мониторинг на ефектите от генетично модифицирани организми (GMO). Мониторинг на цветен прашец (полен). Част 1: Техническо вземане на проби от цветен прашец с филтър по маса за цветен прашец (PMF) и устройство за вземане на проби Sigma-2

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Мониторинг на ефектите от генетично модифицирани организми (GMO). Мониторинг на цветен прашец (полен). Част 2: Биологично вземане на проби от цветен прашец с пчелни семейства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на екотоксичност на елуати от строителни продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TMBG още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 8/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 23/SC 6 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 8/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 8/SC 2 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 8/SC 2 още