Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пощенски услуги. Екологичен отпечатък за доставка на колети. Методология за изчисляване и деклариране на емисии на парникови газове и замърсители на въздуха от услугите за доставка на логистични пратки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-80 още

Метод за постигане на затворен цикъл при проектиране на продуктите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-9 още

Методология за изчисляване на въглеродния отпечатък, приложима за литиево-йонни батерии (IEC 63369:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-64 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Процеси за критичен преглед и компетенции на проверяващия: Допълнителни изисквания и насоки към ISO 14044:2006 (ISO/DIS 14071:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания. Изменение 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 2 (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на продуктови системи. Принципи, изисквания и указания (ISO 14045:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки (ISO 14046:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Процеси за критичен преглед и компетенции на проверяващия: Допълнителни изисквания и насоки към ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опаковане. Доклад за критериите и методики за анализ на жизнения цикъл на опаковките

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Биопродукти. Насоки за описание на жизнения цикъл до фазата на жизнения край

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Пояснителни примери за прилагане на ISO 14046

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 207/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 207/SC 5 още