Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Водорасли и продукти от водорасли. Методи за вземане на проби и анализ. Определяне на съдържанието на общи липиди с използване на метода на Ryckebosch-Foubert

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Вземане на проби. Указания за определяне на програми за вземане на проби и протоколи за вземане на проби

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Измерване на възобновяема суровина от водорасли за енергийни и неенергийни приложения

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Речник

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Съдържание на биовъглерод. Определяне на съдържанието на биовъглерод чрез използване на метода на радиовъглерода

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Съдържание на биовъглерод. Определяне на съдържанието на биовъглерод чрез използване на метода на радиовъглерода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Критерии за устойчивост

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Оценяване на жизнения цикъл

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биоразтворители. Изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Биосъдържание. Част 1: Определяне на биосъдържание с използване на радиовъглероден анализ и елементен анализ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Биосъдържание. Част 2: Определяне на биосъдържанието с метод на материален баланс

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Изисквания за обмен на информация в бизнеса относно характеристики чрез използване на база данни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Изисквания за обмен на информация и претенции между бизнеса и потребителите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Определяне на съдържанието на кислород чрез използване на анализ на елементите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Идентифициране на биомаса от микроводорасли, макроводорасли, цианобактерия и Labyrithulomycetes. Откриване и идентифициране с морфологични и/или молекулярни методи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Методи за определяне на производителността на местата за отглеждане на водорасли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли, продукти от водорасли и междинни продукти. Методи за вземане на проби и анализ. Обработване на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още