Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Декларации за продукт по отношение на околната среда. Правила за категоризация на продукт

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Изявления и програми за продукти по отношение на околната среда. Принципи и общи изисквания (ISO 14020:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (етикетиране по отношение на околната среда, тип II) (ISO 14021:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (етикетиране по отношение на околната среда, тип II). Изменение 1: Въглероден отпечатък, неутрален въглерод (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури (ISO 14024:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Етикети и декларации по отношение на околната среда. Декларации по отношение на околната среда тип ІІІ. Принципи и процедури (ISO 14025:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Eкоетикети и екодекларации по отношение на околната среда. Принципи, изисквания и указания за съобщаване на информация за отпечатъка (ISO 14026:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Екоетикети и екодекларации. Разработване на правила за категории продукти (ISO/TS 14027:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Текстил и текстилни продукти. Декларация на доставчика относно околната среда. Използване на термини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 207/SC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 3 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 207/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 3 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 3 още