Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Дълготрайност на дървесина и продукти на основата на дървесина. Определяне на емисиите в околната среда от дървесина обработена със средство за защита . Част 1: Дървесина, съхранявана в склад след обработка и дървени продукти изложени на въздействие при клас на използване 3 (непокрита, която не е в контакт с почва). Лабораторен метод

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-33 още

Дълготрайност на дървесина и продукти на основата на дървесина. Определяне на емисиите от дървесина, обработена със средство за защита, в околната среда. Част 2: Дървени продукти, изложени на въздействието на клас на употреба 4 или 5 (в контакт с почва, сладка вода или морска вода). Лабораторен метод

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-33 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 3-1: Планиране и оценяване на ефективността на системите за съхранение на електрическа енергия - Обща спецификация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 4-4: Стандарт по проблеми на околната среда за системи за съхранение на енергия на базата на батерии (BESS) с повторно използвани батерии - изисквания

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 5-1: Съображения за безопасност за EES системи, интегрирани в мрежата. Обща спецификация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 5-2: Изисквания за безопасност на интегрирани в мрежата системи за съхранение на електрическа енергия. Електрохимични системи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне параметрите на микроклимата на работното място

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Опаковане. Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките и тяхното освобождаване в околната среда. Част 1: Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали, присъстващи в опаковките

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Общ метод за деклариране използването на критични суровини в продукти, свързани с потребление на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-9 още

Методи за предоставяне на информация относно ефективността на материали за продукти, свързани с потребление на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-9 още

Изследвания за опасност и функционалност (HAZOP изследвания). Ръководство за прилагане (IEC 61882:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Стандартизация на околната среда на електрически и електронни продукти и системи. Речник на термините (IEC 62542:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 2-1: Параметри на блоковете и методи за изпитване. Обща спецификация (IEC 62933-2-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 2-1: Параметри на блоковете и методи за изпитване. Обща спецификация (IEC 62933-2-1:2017, Cor 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Системи за съхранение на електрическа енергия (EES). Част 5-2: Изисквания за безопасност на интегрирани в мрежата системи за съхранение на електрическа енергия. Електрохимични системи (IEC 62933-5-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Приспособяване към промените на климата. Насоки за уязвимост, въздействие и оценяване на риска (ISO 14091:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Опаковане. Изисквания за измерване и проверка на четирите тежки метали и други опасни вещества, присъстващи в опаковките и тяхното освобождаване в околната среда. Част 2: Изисквания за измерване и проверка за опасни вещества, присъстващи в опаковките, и тяхното освобождаване в околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Трайност на дървесината и на продуктите от дървесина. Определяне на емисията в околната среда на средството за защита на обработена дървесина. Част 1: Дървесина, съхранявана в склад и пусната в търговската мрежа при клас на използване 3 (непокрита, която не е в контакт с почвата). Лабораторен метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още