Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ролята на фасилити мениджмънта за постигане на устойчивост и гъвкавост (ISO/TR 41019:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-34 още

Опаковане. Степен на оползотворяване на енергия. Определения и метод за изчисляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Методология за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на енергийната ефективност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Обществени поръчки. Интегритет и отчетност. Изисквания и указания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Общи методи за оценяване на дълготрайността на продукти, свързани с потребление на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-9 още

Общи методи за оценяване на възможността за рециклиране и регенериране на продукти, свързани с потребление на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-9 още

Общи методи за оценяване на процентното съдържание на рециклирани материали в продукти, свързани с потребление на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-9 още

Екодизайн за системи за силово задвижване, стартери за мотори, силова електроника и техните приложения за задвижване. Част 3: Количествен подход при екодизайн чрез оценяване на жизнения цикъл, включително правила за категории на продуктите и съдържание на декларациите по отношение на околната среда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Правила за определяне на категорията на продукти за оценяване на жизнения цикъл на електротехнически и електронни продукти и системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Управление по отношение на околната среда. Насоки за определяне на екологичните разходи и ползи (ISO 14007:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парична оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда (ISO 14008:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания и насоки за екологично устойчиви практики при водолазни спускания за развлечение (ISO 21416:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Устойчиво развитие в общностите. Система за управление на устойчивото развитие. Изисквания с насоки за използване (ISO 37101:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-101 още

Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане

90.92 Решение за преработване на стандарт

ЕРГ 7 още

Приключенски туризъм. Добри практики за устойчивост. Изисквания и препоръки (ISO 20611:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Туризъм и свързаните с него услуги. Устойчив туризъм. Принципи, речник и модел (ISO 23405:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Устойчиво развитие в териториалните общности. Система за управление за устойчиво развитие. Изисквания с указания за прилагане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-34 още

Биоразградими пластмаси. Състояние на стандартизацията и нови перспективи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още