Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане. Изменение 1 (ISO 14001:2015/AWI Amd 1:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Механични продукти. Методика за намаляване на въздействието върху околната среда при разработване и проектиране на продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-4 още

Техники за околната среда (EE). Методология за измерване на енергийната ефективност и метрики за RAN устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за прилагане на ISO 14001 относно екологични аспекти и условия в областта на околната среда. Част 1: Общи положения (ISO 14002-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за прилагане на ISO 14001 относно екологични аспекти и условия в областта на околната среда. Част 2: Вода (ISO 14002-2:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за гъвкав подход при изпълнение по фази (ISO 14005:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за включване на екодизайн (ISO 14006:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Насоки за оценяване чрез надлежна проверка по околна среда (ISO 14015:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността по отношение на околната среда. Указания (ISO 14031:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Верификация на технологии за околна среда (ETV) (ISO 14034:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания. Изменение 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 2 (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на продуктови системи. Принципи, изисквания и указания (ISO 14045:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още