Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Осезаеми предупредителни знаци за опасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Осезаеми предупредителни знаци за опасност. Изисквания (ISO 11683:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Спецификация на свързаната с продължителността на работа относителна осветеност на зрителните знаци и показания (ISO 24502:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Използване на осезателни точки и чертички върху продуктите за потребителите (ISO24503:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Индикаторни лампи на потребителски продукти (ISO 24550:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Устни инструкции за потребителски продукти (ISO 24551:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Опаковане. Кратки бележки към опаковки за лекарствени продукти. Писмо на Braille или други формати за незрящи хора

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Интелигентни транспортни системи. Обществен транспорт. Пътническа информация за хора с увредено зрение (TI-VIP)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 122 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 173/SC 7 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 173/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 173 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 173 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 159/SC 5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 159/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 159/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 159/SC 4 още