Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електромедицински апарати. Част 2-66: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на слухови апарати и системи слухови апарати (IEC 60601-2-66:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-66: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на слухови апарати и системи слухови апарати (IEC 60601-2-66:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Акустика. Ръководство за монтиране на слухови апарати (HAFM) (ISO 21388:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Акустични сигнали на продуктите за потребители (ISO 24500:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Нива на звукови налягания на продукти за потребители (ISO 24501:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Индикаторни лампи на потребителски продукти (ISO 24550:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Устни инструкции за потребителски продукти (ISO 24551:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 29 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 29 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 173/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 43 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 173 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 159/SC 5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 159/SC 5 още