Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Външни протези на крайник и външни ортези. Изисквания и методи за изпитване (ISO/DIS 22523:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Помощни средства за придвижване управлявани с една ръка. Изисквания и методи за изпитване. Част 4: Бастуни за ходене с три или повече крака за опори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-87 още

Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-87 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 40: Стълбищни подемници и наклонени повдигателни платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Протезиране. Изпитване структурата на протези на долен крайник. Изисквания и методи за изпитване (ISO 10328:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Помощни продукти. Подемни устройства за преместване на хора. Изисквания и методи за изпитване (ISO 10535:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Проходилки (ISO 11199-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Проходилка тип ролатор (ISO 11199-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Помощни средства за придвижване, управлявани с две ръце. Изисквания и методи за изпитване. Част 3: Маси за ходене (ISO 11199-3:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Помощни средства за придвижване, управлявани с една ръка. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Тръбни бастуни с опора в китката и в лакътя на ръката (ISO 11334-1:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Помощни средства за придвижване управлявани с една ръка. Изисквания и методи за изпитване. Част 4: Бастуни за ходене с три или повече крака за опори (ISO 11334-4:1999)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Протезиране. Изпитване на изделия за глезен-ходило и за цял крак. Изисквания и методи за изпитване (ISO 22675:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Накрайници за помощни средства при ходене. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Изтриване на накрайниците (ISO 24415-1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още