Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Продукти от изпарението. Режим на изпарение за продукти, предназначени за използване за директно вдишване в белите дробове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-32 още

Електромедицински апарати. Част 2-10: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нервно-мускулни стимулатори

50.60 Край на гласуването

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-3: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за късовълнова терапия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-6: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за микровълнова терапия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-64: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински апарати за йонно-лъчева терапия с леки йони

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-68: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на рентгенови радиотерапевтични апарати, използвани в системи с електронни ускорители, апарати за йонно-лъчева терапия с леки йони и апарати за радионуклеидна лъчетерапия

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-50: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за фототерапия на новородени

50.60 Край на гласуването

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-57: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нелазерни светлинни източници, прилагани за терапевтични, диагностични, мониторинг и козметични/естетични цели

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-18 още

Електромедицински апарати. Част 2-83: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на уреди за домашно лечение със светлина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Изисквания за безопасност на планиращи системи за лъчелечение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Лекарствени средства. Правила за приемане и начин за вземане на проби. Опаковка, маркировка, съхранение, транспорт и документация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Хипербарокамери за пребиваване на човек (PVHO). Системи за многоместна хипербарокамера за терапия. Характеристики, изисквания за безопасност и изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-4 още

Електромедицински апарати. Част 2-1: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на ускорители на електрони в обхвата от 1 MeV до 50 MeV (IEC 60601-2-1:2009+A1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-10: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нервно-мускулни стимулатори (IEC 60601-2-10:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-10: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нервно-мускулни стимулатори (IEC 60601-2-10:2012/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-11: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за терапия с гама-лъчи (IEC 60601-2-11:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-17: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на автоматично управлявани апарати за брахитерапия с автоматично посленатоварване (IEC 60601-2-17:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още