Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електромедицински апарати. Част 2-59: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на термографи за наблюдение на повишена температура на тялото (IEC 80601-2-59:2017/A1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-23: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за мониторинг на газовия анализ на парциално кръвно налягане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-33: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на магнитно-резонансни апарати за медицинска диагностика

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-34: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на инвазивни апарати за наблюдение и контрол на кръвно налягане

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-37: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на ултразвукови медицински диагностични апарати и апарати за наблюдение и контрол

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-40: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за електромиография и апарат за предизвикани потенциали

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-XX: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за лъчетерапия, въз основа на изображение, базирано на MRI, за използване с електронни ускорители

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Дозиметрични уреди за неинвазивни измервания на напрежението на рентгеновата тръба при медицинската рентгенова диагностика (IEC 61676:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-49: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на многофункционални устройства за наблюдение на пациенти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-71: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на функционални спектроскопи с честота близка до инфрачервения спектър (NIRS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Уреди за измерване на артериално налягане по косвен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Таблица зрителна десетична

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-23: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за мониторинг на газовия анализ на парциално кръвно налягане (IEC 60601-2-23:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-25: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електрокардиографи (IEC 60601-2-25:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-27: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електрокардиографски монитори (IEC 60601-2-27:2011+поправка, май 2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-33: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на магнитно-резонансни апарати за медицинска диагностика (IEC 60601-2-33:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-33: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на магнитнорезонансни апарати за медицинска диагностика (IEC 60601-2-33:2010/A1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още