Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електромедицински апарати. Част 2-18: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за ендоскопия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-45: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на мамографски рентгенови апарати и мамографски триизмерни устройства

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-54: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на рентгенови апарати за радиография и радиоскопия

50.60 Край на гласуването

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-57: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нелазерни светлинни източници, прилагани за терапевтични, диагностични, мониторинг и козметични/естетични цели

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-18 още

Електромедицински апарати. Дозиметри с йонизационни камери, използвани в радиотерапията

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Апарати за лъчетерапия. Устройства за отчитане на координати, преместване и скали за отчитане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Оценяване и контролни изпитвания в медицинските отделения за образна диагностика. Част 3-8: Приемни и постоянни изпитвания. Радиотерапия и радиоскопия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Медицински диагностични рентгенови апарати. Радиационни условия за използване при определяне на характеристиките

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Дозиметри с йонизационни камери и/или полупроводникови детектори, използвани при рентгенова образна диагностика

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Апарати за радионуклидна диагностика. Характеристики и условия за изпитване. Част 2: Гама-камери за планарни изображения, изображения на цяло тяло и SPECT изображения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Ултразвук. Терапевтични фокусирани източници на краткотрайни импулси на налягане. Характеристики на полетата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-18 още

Електромедицински апарати. Характеристики на цифровите рентгенови системи за изобразяване. Част 2-1: Определяне на ефективност при двуенергийно разделно отчитане. Детектори, използвани в двуенергийно радиографично изобразяване (IEC 62220-2-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Функционални съществени характеристики на рентгенови радиотерапевтични апарати

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Безопасност на електромедицински апарати, съдържащи високоактивни затворени радиоактивни източници

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Mетоди за оценка на характеристики на спектрално изобразяване при компютърна томография

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Апарати рентгенови. Камери йонизационни за ренгенодиагностични автоматични експонометри. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Апарати рентгенови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Блок рентгенов източник за медицинска диагностика. Характеристики на фокалното петно (IEC 60336:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още