Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Външни протези на крайник и външни ортези. Изисквания и методи за изпитване (ISO/DIS 22523:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Кардиоваскуларни импланти и екстракорпорални системи. Васкуларни изделия, включващи лекарствени продукти. Част 1: Общи изисквания (ISO/DIS 12417-1:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Неактивни хирургически импланти. Импланти за гърди. Специфични изисквания (ISO/DIS 14607:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Неактивни хирургически импланти. Общи изисквания (ISO/DIS 14630:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Неактивни хирургически имланти. Импланти, заместващи стави. Специфични изисквания за импланти, заместващи тазобедрената става (ISO/FDIS 21535:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Неактивни хирургически имланти. Импланти, заместващи стави. Специфични изисквания за импланти, заместващи колянната става (ISO/FDIS 21536:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Протезиране. Изпитване на изделия за глезен-ходило и за цял крак. Изисквания и методи за изпитване (ISO/DIS 22675:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Подготовка и управление на качеството на флуиди за хемодиализа и свързаните с нея терапии. Част 1: Общи изисквания (ISO/DIS 23500-1:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Подготовка и управление на качеството на флуиди за хемодиализа и свързаните с нея терапии. Част 2: Оборудване за пречистване на вода, използвана за хемодиализа, и свързаните с нея терапии (ISO/DIS 23500-2:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Подготовка и управление на качеството на флуиди за хемодиализа и свързаните с нея терапии. Част 3: Вода за хемодиализа и свързаните с нея терапии (ISO/DIS 23500-3:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Подготовка и управление на качеството на флуиди за хемодиализа и свързаните с нея терапии. Част 4: Концентрати за хемодиализа и свързаните с нея терапии (ISO/DIS 23500-4:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Подготовка и управление на качеството на флуиди за хемодиализа и свързаните с нея терапии. Част 5: Качество на диализния флуид за хемодиализа и свързаните с нея терапии (ISO/DIS 23500-5:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-87 още

Кардиоваскуларни импланти. Ендоваскуларни изделия. Част 3: Филтри за вена кава (ISO/DIS 25539-3:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Имплантати за хирургията. Метални материали. Част 1: Деформируема неръждаема стомана (ISO/DIS 5832-1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Имплантати за хирургията. Метални материали. Част 7: Ковки и формовани сплави от кобалт-хром-никел-молибден-желязо (ISO/DIS 5832-7:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Неврохирургични импланти. Стерилни шънтове за еднократна употреба за отвеждане при хидроцефалия (ISO/DIS 7197:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Кардиоваскуларни импланти и изкуствени органи. Изделия за обмен на газ в кръвта (оксигенатори) (ISO/DIS 7199:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Екстракорпорални системи за пречистване на кръв. Част 2: Екстракорпорални вериги за кръв и флуиди за хемодиализатори, хемодиафилтри, хемофилтри и хемоконцентратори (ISO/FDIS 8637-2:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-87 още