Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-75: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за фотодинамична терапия и за фотодинамична диагностика

50.60 Край на гласуването

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-XX: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за лъчетерапия, въз основа на изображение, базирано на MRI, за използване с електронни ускорители

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Ултразвук. Хирургически системи. Измерване и обявяване на основните характеристики на изходите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Софтуер за здравеопазването. Процеси по време на жизнения цикъл на софтуера

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Обновяване/Ремонт на електромедицински апарати, електромедицински системи и подсистеми и повторно използване на компоненти като част от удължения жизнен цикъл

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-30: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на автоматични неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-77: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на роботизирани хирургически апарати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-78: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински роботи за рехабилитация, оценяване, компенсация или облекчаване на страданията

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: Общи изисквания. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Системи за отвеждане на отпадъчни газове, генерирани при използването на медицински изделия (ISO/DIS 16571:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздушни линейки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-87 още

Символи, използвани при етикетиране на медицински изделия. Изисквания за етикетиране на медицински изделия, съдържащи фталати

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-87 още

Импланти за хирургия. Активни имплантируеми медицински изделия. Част 1: Общи изисквания за безопасност, маркировка и за информация, предоставяна от производителя

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още