Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нанопроизводство. Контрол на основни характеристики. Част 3-1: Луминесцентни наноматериали. Квантова ефективност (IEC 62607-3-1:2014)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-99 още

Нанотехнологии. Анализ на нанообекти чрез асиметрично-поточно и центрофужно фракциониране на потоците от наночастици (ISO/AWI 21362)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 1: Основни термини и определения (ISO/DIS 80004-1:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-99 още

Нанотехнологии. Изисквания и препоръки за идентифициране на измервани величини, които характеризират нанообекти и съдържащите ги материали (ISO/TS 23302:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-99 още

Нанопроизводство. Контрол на основни характеристики. Част 3-1: Луминесцентни наноматериали. Квантова ефективност (IEC 62607-3-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Получаване на метални наночастици при използване на метода на изпарение/кондензация за измерване на токсичност при вдишване (ISO 10801:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Характеристики на наночастици в камери за инхалации за измерване на токсичност при инхалации (ISO 10808:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Наночастици в прахообразна форма. Характеристики и измервания (ISO 17200:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Измервания на разпределението на частиците по размер и форма чрез трансмисионна електронна микроскопия (ISO 21363:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Ендотоксично изпитване на образци от наноматериали за ин витро системи. Изпитване Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Методи за измерване на електрическите свойства на въглеродни нанотръбички

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Инвитро MTS анализ за измерване на цитотоксичния ефект на наночастиците (ISO 19007:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Ръководство за методи за нано- и микротрибологични измервания (ISO/TR 11811:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Обяснение на избрани термини от серията ISO/IEC 80004 (ISO/TR 18401:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Наноматериали. Количествено определяне на освобождаването на нанообекти от прахообразни проби чрез генериране на аерозоли (ISO/TS 12025:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Ръководство за доброволно етикетиране на потребителски продукти, които съдържат промишлено произведени нанообекти (ISO/TS 13830:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Разпределяне на размера и концентрация на неорганични наночастици във водна среда чрез масова спектрометрия с единична частична индуктивно свързана плазма (ISO/TS 19590:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Магнитни наноматериали. Част 1: Спецификация на характеристиките и измерванията на магнитни наносуспензии (ISO/TS 19807-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още