Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Геосинтетици. Метод за определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез влагане в почва

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Биотехнология. Ръководство за управление на качеството на средства за диагностика, използвани в селското стопанство, за надзор на болестите и вредителите по растенията и животните и замърсяване на околната среда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Ръководство за добра практика, процедури, обучение и управление на персонала

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Критерии за изпълнението на парни стерилизатори и автоклави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Експозиция на работното място. Измерване на въздушно преносими микроорганизми и микробни съединения. Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Текстил. Текстил, обработен в перални. Система за контрол при биологично замърсяване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-44 още

Изпитване на текстил. Оценяване действието на микрогъбички (Mikrofungi)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Определяне устойчивостта на текстил, съдържащ целулоза, на микроорганизми. Изпитване чрез заравяне в почва. Част 1: Оценяване на заключителната обработка за забавяне на гниенето (ISO 11721-1:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Определяне устойчивостта на текстил, съдържащ целулоза, на микроорганизми. Изпитване чрез заравяне в почва. Част 2: Идентифициране трайната устойчивост на заключителна обработка за забавяне на гниенето (ISO 11721-2:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Определяне на антибактериалната активност на текстилни продукти (ISO 20743:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Козметични продукти. Микробиология. Основни инструкции за микробиологично изпитване (ISO 21148:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-19 още

Козметични продукти. Микробиология. Изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии (ISO 21149:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-19 още

Пластмаси. Оценяване на въздействието на микроорганизми (ISO 846:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Коркови тапи. Характеризиране на запушалки с ниско съдържание на микроби чрез изброяване на образуващи колонии единици от дрожди, плесени и бактерии, способни както да бъдат извлечени, така и да растат в алкохолна среда (ISO 10718:2015)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Повърхностноактивни вещества. Микробиология. Микробиологични методи за изпитване на течни продукти за ръчно миене на съдове (ISO 21703:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-19 още

Безопасност на детски играчки. Част 12: Микробиологична безопасност (ISO 8124-12:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-98 още

Характеризиране на утайки. Откриване и преброяване на Salmonella spp. в утайки, почви, почвени подобрители, растителна среда и биоотпадъци. Част 1: Метод чрез мембранна филтрация за количествено възстановяване на полуживи бактерии под стрес (за доказване на ефикасността на процедурите за третиране с намаляваща логаритмична функция)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Характеризиране на утайки. Откриване и преброяване на Salmonella spp. в утайки, почви, почвени подобрители, растителна среда и биоотпадъци. Част 2: Метод чрез обогатяване в течна среда със селенит-цистеин, последвано от Rapport-Vassiliadis за полуколичествено определяне на най-вероятно число (MPN)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още