Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Растителни биостимулaнти. Определяне на сухо вещество

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-63 още

Растителни биостимуланти. Определяне на фосфонати

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-63 още

Автентичност на храните. ДНК баркодиране на двучерупчести и продукти, получени от двучерупчести с използване на определен сегмент от митохондриалния 16S rRNA ген

40.60 Край на общественото допитване

ТК-32 още

Автентичност на храните. ДНК баркодиране на месо и месни продукти от бозайници и домашни птици, с използване на определени сегменти на митохондриалния цитохром b и цитохром c оксидаза I ген

40.60 Край на общественото допитване

ТК-32 още

Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Процедури за процесите на ферментация и за дообработване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Лаборатории за изследване, развитие и анализ. Ниво на безопасност на микробиологичните лаборатории, рискови зони, местоположение и физични изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Съоръжения. Ръководство за процедури за изпитване за контрола на почистването

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Съоръжения. Ръководство за процедури за изпитване за контрола на стерилизацията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Съоръжения. Ръководство за процедури за изпитване за контрола на непропускливостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в околната среда. Ръководство за стратегии за вземане на проба при преднамерено разпространяване на генетично модифицирани растения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Ръководство за управление на качеството на средства за диагностика, използвани в селското стопанство, за надзор на болестите и вредителите по растенията и животните и замърсяване на околната среда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Ръководство за добра практика, процедури, обучение и управление на персонала

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Критерии за изпълнението на парни стерилизатори и автоклави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Ръководство за избор и монтаж на съоръжения според биологичния риск

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Процеси и производство от широк мащаб. Ръководство за работа, дезактивиране и контрол на отпадъците

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Критерии за изпълнението на помпи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Модифицирани организми за приложение в околната среда. Ръководство за стратегиите за мониторинг при преднамерено разпространяване на генетично модифицирани растения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-7 още