Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Кожуси на сондажни уреди. Присъединителни размери на главите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Глави за зондове. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Апаратура и оборудване на перфораторни работи, вземане на проби от скали и флуиди в сондажите за изучаване на петрофизичните свойства. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Апаратура и оборудване за полеви геофизични изследвания. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Апаратура и оборудване за геофизични изследвания в сондажите. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Знаци графични условни за употреба при детайлните геоложки карти, планове и разрези. Общи правила за изобразяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Знаци графични условни за изобразяване на седиментни скали при съставяне на детайлни геоложки карти, планове и разрези

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Графични условни знаци за изобразяване на магмени скали при съставяне на детайлни геоложки карти, планове и разрези

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Уреди за хидрогеоложки изследвания. Типове, основни параметри и общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Станции лаборатории и подемници каротажни. Типове, основни параметри и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Опазване на природата. Земя. Общи изисквания към рекултивацията на земите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Ландшафти. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Ландшафти. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Уреди за хидрогеоложки изследвания в сондажите. Основни параметри и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Географска информация. Инфраструктури на пространствени данни. Част 1: Референтен модел

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Инфраструктури на пространствени данни. Част 2: Добри практики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Инфраструктури на пространствени данни. Част 3: Поглед с насоченост към данните

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-1 още

Географска информация. Инфраструктури на пространствени данни. Част 5: Валидиране и изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-1 още