Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изисквания за прилагане на протоколи от високо ниво (HLAP) за система за електронно повикване (eCall) с използване на GSM/UMTS мрежи с комутационни вериги (2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Концепция за допълнителни данни за eCall за ограничения на оборудването

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. eCall HLAP в хибридна верига и мрежова среда с комутация на пакети

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Обмен на информация от проверка за съответствие на автономни системи (ISO/DIS 12813:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото и крайпътното оборудване за съответствие с ISO 12813. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO 13143-1:2020)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Определяне на приложния интерфейс за обмен на информация на близки разстояния (ISO 14906:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Кооперативни системи. Глобална уникална идентификация. Изменение 1: Интелигентни транспортни системи. Кооперативни системи. Глобална уникална идентификация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Архитектура на система за таксуване, свързана с превозното средство. Част 3: Речник на данни (ISO/DIS 17573-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Файлове с географски данни (GDF). GDF5.0. Част 1: Независими от приложението картографски данни, споделени между множество източници (ISO 20524-1:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Файлове с географски данни (GDF). GDF5.0. Част 2: Картографски данни, използвани в автоматизирани системи за шофиране, съвместни ИТС и мултимодален транспорт (ISO 20524-2:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници на шум чрез звуковото налягане. Методи от клас на точност 2 в едно по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност (ISO/DIS 3744:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-82 още

Безопасност на движението по пътищата (RTS). Ръководство за етични съображения за безопасност за автономните превозни средства (ISO/DIS 39003:2022)

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Персонализиране на бордово оборудване (OBE). Част 2: Използване на специализиран обмен на данни на близки разстояния (ISO/PRF TS 21719-2:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Технически изисквания на рамка за таксуване (ISO/DTS 37444:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Архитектура на информационна система за поддръжка след eCall инцидент (ISIS)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Пътни превозни средства. Сблъсквания. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Транспортни услуги. Градска логистика. Ръководство за прилагане на ограниченията за достъп до централните градски части

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Минимален набор от данни за система за електронно повикване (eCall)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още