Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 4: Определения и процедури за инженерни системи за проектиране и валидиране на сценарии за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-15 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. eCall HLAP в хибридна верига и мрежова среда с комутация на пакети

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Обмен на информация от проверка за съответствие на автономни системи (ISO/FDIS 12813:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Комуникация за подобряване местоположението на автономни системи (ISO/DIS 13141:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото и крайпътното оборудване за съответствие с ISO 12813. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO/DIS 13143-1:2023)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Кооперативни системи. Глобална уникална идентификация. Изменение 1: Области от затворени полигони в равнина (ISO 17419:2018/DAM 1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-97 още

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници на шум чрез звуковото налягане. Методи от клас на точност 2 в едно по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност (ISO/DIS 3744:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-82 още

Интелигентни транспортни системи - Спецификация на динамични данни и база данни на карти за свързани и автоматизирани приложения за шофиране - Част 2: Логически модел на данни за динамични данни

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-97 още

Пътни превозни средства. Сблъсквания. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Транспортни услуги. Градска логистика. Ръководство за прилагане на ограниченията за достъп до централните градски части

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Минимален набор от данни за система за електронно повикване (eCall)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изисквания за прилагане на протоколи от високо ниво (HLAP) в система за електронно повикване (eCall) с използване на GSM/UMTS мрежи с комутационни вериги

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Оперативни изисквания на Паневропейскaта система за електронно повикване eCall

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 2: Оценяване на основните експлоатационни характеристики на терминали за местоположение, базирано на GNSS

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 3: Оценяване на характеристиките за сигурност на терминали за местоположение, базирано на GNSS

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Електронно повикване еCall OAD за незадължителни допълнителни набори от данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). eCall концепция за допълнителни данни за ограничения на оборудването

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи (ITS). Архитектура на връзките

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още