Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване за надеждност. Изпитване за проверка на съответствието за постоянния процент на отказите и постоянната интензивност на отказите

50.60 Край на гласуването

ЕРГ 4 още

Надеждност на продукти, съдържащи части за втора употреба. Изисквания за функционалност и изпитвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 4 още

Приложениe на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти . Част 7: Насоки за разработване на дигитализирани продукти и услуги. Общи принципи и преспективи на QFD метод (ISO 16355-7:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 7: Способност на процесите на измерване. Изменение 1 (ISO 22514-7:2021/Amd 1:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадка за проверка чрез променливи. Част 6: Спецификация за планове за единично вземане на извадка, индексирани чрез ограничаване на качеството (LQ) (ISO/DIS 3951-6:2021)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 1: Общи принципи и определения (ISO/DIS 5725-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 3: Междиннa прецизност и алтернативни планове за съвместни изследвания (ISO/DIS 5725-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 5: Алтернативни методи за определяне на прецизността на стандартен метод за измерване (ISO/AWI 5725-5:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-12 още

Контролни карти. Част 2: Контролни карти на Shewhart (ISO/DIS 7870-2:2022)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-12 още

Контролни карти. Част 6: Контролни карти EWMA (ISO/CD 7870-6:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 7: Методология, основана на стохастични свойства на инструменталния шум (ISO/WD 11843-7:2022)

30.20 Начало на гласуване в ТК

ТК-12 още

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 9: Статистики за възможностите на процеса за характеристики, определени от геометрични спецификации (ISO/DTR 22514-9:2022)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-12 още

Възпроизводимост на нивото на откриване (LOD) на двоични методи при съвместни и вътрешни проучвания за валидиране (ISO 27878.2:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-12 още

Статистически приемателен контрол по количествен признак

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контрол статистически на качеството. Основни закони на разпределение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контрол статистически на качеството. Проверка на хипотези за вида на разпределението

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още