Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Известие на доставчика за промяна (NOC)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 1: Избягване на използването на подправени, фалшиви и рециклирани електронни компоненти

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Биопродукти. Речник

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Изследвания за опасност и функционалност (HAZOP изследвания). Ръководство за прилагане (IEC 61882:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Управление на процесите в авиационната електроника. План за управление. Част 1: План за управление на подготовката и поддържането на електронните компоненти (IEC 62239-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 1: Избягване на използването на подправени, фалшиви и рециклирани електронни компоненти (IEC 62668-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Управление на процесите в авиационната електроника. Предотвратяване на фалшифицирането. Част 2: Управление на електронни компоненти от източници, които не са франчайзингови дистрибутори (IEC 62668-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Нефтопродукти. Ръководство за добро съхранение. Част 1: Автомобилни горива за дизелови двигатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Ръководство за добро съхранение. Част 2: Автомобилни бензинови горива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Ръководство за добро съхранение. Част 3: Предпазване от взаимно замърсяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Управление на иновации. Част 2: Управление на стратегическа информация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Част 3: Иновативно мислене

90.92 Решение за преработване на стандарт

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Част 4: Управление на интелектуална собственост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Част 6: Управление на творчески процес

90.92 Решение за преработване на стандарт

ЕРГ 10 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 56 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 107 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 107 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 107 още