Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Функционален анализ на управление на стойността. Основни характеристики.

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-12 още

Управление на надеждността. Част 1: Управление на надеждност

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-10: Ръководство за приложение. Ремонтнопригодност и техническо обслужване

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-14: Ръководство за прилагане. Техническо обслужване и осигуряване на техническото обслужване

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 4 още

Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Изисквания (ISO/AWI 56001)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Инструменти и методи за управление на иновативното мислене (ISO/DIS 56007:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Инструменти и методи за измерване на иновационните дейности. Ръководство (ISO/DIS 56008:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 10 още

Управление на създадената стойност (EVM) в управлението на проекти и програми - Ръководство за изпълнение (ISO/AWI TS 21512:2021)

40.00 Проект, регистриран за обществено допитване

ТК-106 още

Управление на стойността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Управление на стойността. Речник. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Управление на надеждността. Част 1: Указания за управление и прилагане (IEC 60300-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-11: Ръководство за приложение. Техническо обслужване на база на безотказност (IEC 60300-3-11:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-14: Ръководство за прилагане. Техническо обслужване и осигуряване на техническото обслужване (IEC 60300-3-14:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-16: Ръководство за прилагане. Ръководни насоки за техническите изисквания към услугите за осигуряване на техническо обслужване

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-2: Ръководство за прилагане. Събиране на данни за надеждност в условията на експлоатация (IEC 60300-3-2:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Управление на надеждността. Част 3-4: Ръководство за прилагане. Ръководство за определяне на изисквания за надеждност

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Програми за повишаване на безотказността (IEC 61014:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Преглед на проекта (IEC 61160:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още