Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Управление при кризи. Ръководство за развитие на стратегически възможности (ISO/DIS 22361:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-102 още

Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Изисквания (ISO/AWI 56001)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Инструменти и методи за управление на иновативното мислене (ISO/DIS 56007:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 10 още

Управление на иновации. Инструменти и методи за измерване на иновационните дейности. Ръководство (ISO/AWI 56008)

20.60 Край на периода за коментари

ЕРГ 10 още

Ръководство за управление на възникващи рискове за повишаване на устойчивостта.

30.60 Край на гласуването

ТК-34 още

Управление на активите. Общ преглед, принципи и терминология (ISO/AWI 55000)

30.20 Начало на гласуване в ТК

ТК-34 още

Управление на активите. Системи за управление. Изисквания (ISO/AWI 55001)

30.60 Край на гласуването

ТК-34 още

Управление на активи. Насоки относно участието и компетентността на хората (ISO/AWI 55012)

30.20 Начало на гласуване в ТК

ТК-34 още

Индексна система за оценка на стойността на данните (ISO/AWI 55013)

30.20 Начало на гласуване в ТК

ТК-34 още

Поддържане. Поддържане в рамките на управлението на физически активи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Рамка за инспекция въз основа на риска

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Методология за оценка на инвестициите, свързани с енергия (VALERI)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Поддържане. Поддържане в рамките на управлението на физически активи. Рамка за подобряване на стойността на физическите активи през целия им жизнен цикъл

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Управление на риска при проекти. Указания за прилагане (IEC 62198:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Авиационна и космическа техника. Управление на програма. Изразяване на необходимост. Указания и формат за техническа спецификация (за необходимост)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC 31010:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 4 още

Указания за консултантски услуги за управление (ISO 20700:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-102 още