Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Услуги в естетичната медицина. Нехирургични медицински процедури

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 12 още

Устен превод. Извършване на устен превод в общносттa. Изисквания и препоръки (ISO/DIS 13611:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-108 още

Фасилити мениджмънт. Част 3: Указания за постигане на качество при фасилити мениджмънта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-34 още

Фасилити мениджмънт. Част 4: Таксономия, класификация и структури във фасилити мениджмънта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-34 още

Фасилити мениджмънт. Част 5: Указания относно процесите при фасилити мениджмънта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-34 още

Фасилити мениджмънт. Част 6: Измерване на площ и пространство при фасилити мениджмънта

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-34 още

Управление на сградния фонд. Част 7: Указания за бенчмаркинг на показателите

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-34 още

Методология за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на енергийната ефективност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Услуги за борба с вредителите. Изисквания и компетентности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-6 още

Експертни дейности. Общи изисквания относно услуги за експертиза

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-1 още

Услуги в естетичната медицина. Нехирургични медицински процедури

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 12 още

Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия. Изисквания за предоставяне на здравни грижи от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 18 още

Компетентност на митнически представители

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-1 още

Частни услуги за сигурност. Защита на критична инфраструктура. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-102 още

Преводачески услуги. Последващо редактиране на машинен превод. Изисквания (ISO 18587:2017)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-108 още

Услуги за устен превод. Общи изисквания и препоръки (ISO 18841:2018)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-108 още

Услуги за устен превод. Устен превод на правни текстове. Изисквания (ISO 20228:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-108 още

Устни преводи. Конферентен превод. Изисквания и препоръки (ISO 23155:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-108 още