Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информация и документация. Индикатори за резултатност в библиотеките (ISO/DIS 11620:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Устойчивост на стареене и дълготрайност на записване, отпечатване и копиране върху хартия. Изисквания и методи за изпитване (ISO/DIS 11798:2022)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен номер на аудиовизуални документи (ISAN). Част 2: Идентификатор на версия (ISO 15706-2:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Информация и документация. Кутии, папки за досиета и други обвивки, изработени от целулозни материали, за съхранение на документи от хартия и пергамент (ISO/FDIS 16245:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-16 още

Информация и документация. Оценяване на риска за процеси и системи за записи (ISO/CD 18128:2022)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Информационна технология за идентификация на научно-изследователската дейност (RAiD). Обучение, образование, квалификация и научни изследвания (ISO 23527:2022)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен код за съдържание (ISO/CD 24138:2022)

30.60 Край на гласуването

ТК-16 още

Информация и документация. Основни положения и речник (ISO/AWI 5127:2022)

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-16 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 4: Общи принципи за кодиране за представянето на имена на езици и свързани обекти, и насоки за прилагане (ISO/DIS 639-4:2022)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-108 още

Информация и документация. Международен стандартен номер на аудиовизуални документи (ISAN). Част 1: Аудиовизуален работен идентификатор (ISO 15706-1:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Правила за азбучно нареждане на описания на печатни произведения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-16 още

Библиографски данни в периодичните издания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Документация. Библиотечно дело

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Библиографско описание на книгите

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-16 още

Библиографско описание на периодичните издания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-16 още

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с кирилица

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с латинска азбука

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Библиографско описание на картографски издания

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-16 още