Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информация и документация. Изисквания за съхранение на архивни и библиотечни документи (ISO/DIS 11799:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Рискове при записи/документи. Оценка на риска при управление на записи/документи (ISO/DIS 18128:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен код за съдържание (ISO/DIS 24138:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен идентификатор на наименования (ISNI) (ISO/DIS 27729:2023)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-16 още

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Информация и документация. Системи за управление на документи/записи. Ръководство за прилагане (ISO 30302:2022/Amd 1:2023)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Основни положения и речник (ISO/AWI 5127:2022)

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-16 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците и езиковите групи (ISO 639:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-108 още

Информация и документация. Хартия за архивиране на документи. Изисквания за устойчивост на стареене и за дълготрайност (ISO/FDIS 11108:2023)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-16 още

Въпроси и съображения за управление на записи в структурирани среди за данни (ISO/WD TR 8344:2023)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-16 още

Унищожаване (ISO/AWI TS 7538:2022)

30.60 Край на гласуването

ТК-16 още

Библиографски данни в периодичните издания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Документация. Библиотечно дело

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Библиографско описание на книгите

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-16 още

Библиографско описание на периодичните издания

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-16 още

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с кирилица

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с латинска азбука

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Библиографско описание на картографски издания

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-16 още