Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информация и документация. Индикатори за резултатност в библиотеките (ISO 11620:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Информация и документация. Устойчивост на стареене и дълготрайност на записване, отпечатване и копиране върху хартия. Изисквания и методи за изпитване (ISO 11798:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Информация и документация. Изисквания за съхранение на архивни и библиотечни документи (ISO/CD 11799:2023)

30.60 Край на гласуването

ТК-16 още

Информация и документация. Кутии, папки за досиета и други обвивки, изработени от целулозни материали, за съхранение на документи от хартия и пергамент (ISO 16245:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-16 още

Информация и документация. Рискове при записи/документи. Оценка на риска при управление на записи/документи (ISO/DIS 18128:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен код за съдържание (ISO/CD 24138.2:2023)

30.60 Край на гласуването

ТК-16 още

Информация и документация. Основни положения и речник (ISO/AWI 5127:2022)

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-16 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците и езиковите групи (ISO/FDIS 639:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-108 още

Правила за азбучно нареждане на описания на печатни произведения

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-16 още

Библиографски данни в периодичните издания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Документация. Библиотечно дело

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Библиографско описание на книгите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още

Библиографско описание на периодичните издания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с кирилица

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с латинска азбука

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Библиографско описание на картографски издания

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-16 още

Библиографско описание на нотните издания

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-16 още

Библиографско описание на графични издания

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-16 още