Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Общи положения при организация на стандартизацията. Връзка между европейските стандарти и тяхното използване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 001: Общи правила

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 002: Специфични правила за алуминий, алуминиеви сплави и магнезиеви сплави

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 003: Специфични правила за топлоустойчиви сплави

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 004: Специфични правила за титан и титаниеви сплави

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 005: Специфични правила за стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Правила за разработване и оформяне на стандарти за материали. Част 006: Специфични правила за допълнителни материали за спояване с твърд припой

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Безопасност на машини. Изисквания за разработването на раздели за вибрация в стандарти за безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-82 още

Дизайн за всички. Достъпност в съответствие с подхода "Дизайн за всички" по отношение на продукти, стоки и услуги. Разширяване на обхвата потребители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Авиационна и космическа техника. Неметални материали. Обща организация на стандартизацията. Връзки между видовете стандарти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Стандартизация на околната среда на електрически и електронни продукти и системи. Речник на термините (IEC 62542:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Кооперативни интелигентни транспортни системи (C-ITS). Указания за прилагане на стандарти. Част 1: Стандартизационна среда и изпълнение (ISO/TR 21186-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Кооперативни интелигентни транспортни системи (C-ITS). Указания за прилагане на стандарти. Част 2: Хибридни комуникации (ISO/TR 21186-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Кооперативни интелигентни транспортни системи (C-ITS). Указания за прилагане на стандарти. Част 3: Сигурност (ISO/TR 21186-3:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Ергономични данни за използване при прилагането на Ръководство ISO/IEC 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Газова инфраструктура. Значение на водорода в газовата инфраструктура и определяне на свързаната с това необходимост от стандартизация в обхвата на CEN/TC 234

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Железопътна техника. Ръководство за използване на симулации. Ръководство за използване на симулации за демонстриране на съответствие с техническите и регулаторни изисквания и за въвеждане и разработване на изисквания за симулации в стандартите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още