Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Библиотечни обекти за архитектура, проектиране и строителство

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-101 още

Технически чертежи (TPD). Строителни чертежи. Чертежи за монтаж на сглобяеми конструкции (ISO/DIS 4172:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 2 още

Технически чертежи (TPD). Строителни чертежи. Общи принципи при представяне на общи чертежи и монтажни чертежи (ISO/DIS 7519:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 2 още

Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Нормативно-техническа документация в строителството. Буквени означения

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи на сгради и строителни съоръжения. Изобразяване на вертикални конструкции

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Изобразяване на отвори, ниши, вдлъбнатини и канали

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на системи за отопление

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на водопроводни, канализационни и газопроводни инсталации

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Изображения на канали димни и вентилационни

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Моделно проектиране. Изработване на моделите

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни, означения условни графични. Елементи на канализационната система

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни (графични). Елементи на водоснабдителните системи

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Общи изисквания към чертежите на строителни елементи и конструкции

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Покриви

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Правила за изпълнение на чертежи на метални конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Изобразяване и означаване обработката на повърхността на конструкциите

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Общи изисквания към чертежите на строителни съоръжения

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още