Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 1: Общи принципи

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 2: Списък на частите

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 3: Обработка на модификации на технически документи

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 4: Данни за обмен

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 2: Основни правила за линии (ISO 128-2:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Ведомост на притежателите на оригинали

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Документи проектни. Правила за изпълнение

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Текстови документи. Общи изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Документи. Видове и комплектност

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Документи групови

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Основни правила за изпълнение на чертежите

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Съгласуване използването на закупени изделия

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Документи текстови

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Нормоконтрол

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Правила за нанасяне върху чертежи на надписи, текстове и таблици

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Диаграми. Правила за изпълнение

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Дубликати

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за конструкторска документация. Сгъване на чертежи

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още