Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: Общи изисквания. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Текстил. Означения за поддържане, кодирани чрез символи (ISO/FDIS 3758:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-44 още

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност. Изменение 4 (ISO 7010:2019/Amd 4:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 2 още

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност. изменение 5 (ISO 7010:2019/Amd 5:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 2 още

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност. Изменение 6 (ISO 7010:2019/Amd 6:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 2 още

Графични символи за съоръжения за термично рязане. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Тръбопроводи корабни. Знаци отличителни и оцветяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Апаратура електронна и електротехническа. Означения условни графични за замяна на надписи

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Микрография. Апарати. Условни означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Двигатели с вътрешно горене. Механизми за ръчно управление и символи за означение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Оборудване химическо за преработка на горивни смеси и пластмаси. Символични означения върху таблата и пултовете за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Кабели силови. Маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-58 още

Машини металообработващи и дървообработващи. Означения графични

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Графически символи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. графични символи на органите за управление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Апаратура радиоелектронна битова. Означения условни графични за замяна на надписи

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Устройства за цифрово-програмно управление на машините. Символи

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Товари опасни. Класификация. Знаци за опасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още