Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Величини и единици. Част 15: Логаритмични и свързани с тях величини и техните единици

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Геометрична оптика. Термини, определения и буквени означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Охрана на труда. Органи за управление на производственото оборудване. Означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Нормативно-техническа документация в строителството. Буквени означения

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Буквено означение на присъединителните отвори на хидроустройствата

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Единна система за конструкторска документация. Означения буквени в машиностроенето

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Стоманени тръби, фитинги и кухи конструкционни профили. Означения и определения на термините за използване в стандартите за продукти

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Колела и ролки. Методи и апаратура за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхност. Част 1: Определения и означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Означения, терминология и графични символи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 1: Означения и единици

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Означения за дървен материал и продукти от дървесина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Буквени символи, използвани в електротехниката. Част 3: Логаритмични и относителни величини и техните единици (IEC 60027-3:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Величини и единици. Част 2: Математика (ISO 80000-2:2019, коригирана версия 2021-11)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 25 още

30.60 Край на гласуването

TC 25 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 4 още