Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания за осветлението

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-54 още

Фугиращи смеси за керамични плочки. Част 1: Изисквания, класификация, означаване, маркировка и етикетиране

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-7 още

Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 1: Термини и определения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Пречистване на въздух и на други газове. Терминология

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-41 още

Прозорци и пешеходни врати. Речник

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-96 още

Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Валяци пътни. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Водно стопанство. Водоснабдяване. Термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-83 още

Плочки керамични. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стълби и стълбища. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Моделно проектиране. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още