Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Терминология

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания за осветлението

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие. Национално приложение (NA)

50.99 Проект, одобрен за публикуване

ТК-5 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-35 още

Пречистване на въздух и на други газове. Терминология (ISO/DIS 29464:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Прозорци и пешеходни врати. Речник

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-96 още

Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Валяци пътни. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Водно стопанство. Водоснабдяване. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Плочки керамични. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стълби и стълбища. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Моделно проектиране. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 1: Общи положения и изисквания за изпълнение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още