Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пътни превозни средства. Щепселни съединения за електрическата инсталация на таблото на автомобила. Част 2: Определения, методи за изпитване и общи експлоатационни изисквания (ISO/FDIS 8092-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Двигатели с вътрешно горене. Апаратура дизелова горивна. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Автобуси. Каросерии. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Сблъсквания. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Двигатели с вътрешно горене бутални. Терминология и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Двигатели бутални с вътрешно горене. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Машини за събиране на отпадъци. Част 1: Класификация и терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-механични натоварвания. Част 2: Придобиване на данни и общи изисквания за устройството за измерване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-73 още

Техника за поддръжка на пътища. Част 1: Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Велосипеди. Терминология

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-14 още

Пиротехнически изделия. Пиротехнически изделия за превозни средства. Част 1: Терминология (ISO 14451-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-86 още

Пътни превозни средства. Стандартизирана терминология за информация за ремонт и поддръжка (RMI). Част 1: Обща информация и описание на случаите на използване (ISO 18542-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Стандартизирана терминология за информация за ремонт и поддръжка (RMI). Част 2: Изисквания за прилагане на стандартизирани процеси, регистриращ орган (ISO 18542-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 1: Речник (ISO 4210-1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Маси. Речник и кодове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Обмен на данни между превозно средство и външна апаратура за диагностика, свързана с емисиите. Част 2: Ръководство за термини, определения, абревиатури и акроними

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване. Термини и определения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-7 още