Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Величини и единици. Част 13: Информационна техника и технология

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Информационни технологии. Изкуствен интелект. Понятия и терминология за изкуствения интелект (ISO/IEC 22989:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Системи за обработка на информация. Речник. Част 37: Биометрия (ISO/IEC 2382-37:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Осигуряване на транзакции в електронната търговия. Терминология (ISO 32110:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Оперативна съвместимост на информационните системи за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на общественото здраве (ISO/FDIS 5477:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-80 още

Система за автоматизирано проектиране. Основни термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Система за обработка на информация. Машинна графика. Термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-57 още

Интелигентни транспортни системи. Системи за откриване на откраднати превозни средства. Част 1: Изходна архитектура и терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Щрихово кодиране. Терминология

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-73 още

Многоезичен речник по биометрия на база на английската версия на ISO/IEC 2382-37:2012

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Величини и единици. Част 13: Информационна техника и технология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Част 10101: Номенклатура (ISO/IEEE 11073-10101:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Блокова верига (blockchain) и технологии за разпределен регистър. Речник (ISO 22739:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информационни технологии. Методи за автоматична идентификация и събиране на данни (AIDC). Хармонизиран речник. Част 1: Общи термини, отнасящи се за AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за автоматична идентификация и събиране на данни (AIDC). Хармонизиран речник. Част 3: Радиочестотна идентификация (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Системи за обработка на информация. Речник. Част 6: Подготовка и обработка на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 1: Основни термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още