Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изолатори за въздушни електрически линии с номинално напрежение над 1 000 V. Част 1: Керамични или стъклени изолаторни елементи за системи с променливо напрежение. Определения, методи за изпитване и критерии за приемане (IEC 60383-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Транспорт електрифициран. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Осветители електрически. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Източници на светлина. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Трансформатори. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Релета електрически. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-1 още

Изолатори за въздушни електрически линии с номинално напрежение над 1 kV. Част 1: Керамични или стъклени изолаторни елементи за системи с променливо напрежение. Термини и определения, изпитвателни методи и критерии за приемане (IEC 60383-1:1993)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изменение на EN: Изтегляне от АТ А - отклонение относно (под)точки 18, 19.2, 19.4 и 20 от EN

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Керамични и стъклени изолационни материали. Част 1: Термини и определения и класификация (IEC 60672-1:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Изисквания за пластмасови фолия за електрически приложения. Част 1: Термини и определения и общи изисквания (IEC 60674-1:1980)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Технически изисквания за ленти, изтъкани от стъклени влакна и стъклено-полиестерни влакна. Част 1: Термини и определения, класификация и общи изисквания (IEC 61067-1:1991)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Величини и единици. Част 6: Електромагнетизъм

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Въгленови четки, четкодържатели, колектори и контактни пръстени. Определения и номенклатура (IEC 60276:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Величини и единици. Част 6: Електромагнетизъм (IEC 80000-6:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Международен електротехнически речник. Глава 161: Електромагнитна съвместимост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Международен електротехнически речник. Глава 161: Електромагнитна съвместимост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още