Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Партидeн контрол. Част 1: Модели и терминология (IEC 61512-1:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Заваряване и сродни процеси. Речник. Част 2: Здраве и безопасност при работа (ISO 25901-2:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Заваряване, спояване с твърд и мек припой, рязане, механично съединяване и залепване. Номенклатура на процесите и числа за символното им означаване (ISO 4063:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Обработка чрез рязане. Общи понятия и кинематика. Термини, определения и означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Ножове металорежещи. Основни термини и геометрия

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Машини леярски. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Инструменти диамантни. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Инструменти резбонарезни. Термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Фрези червячни за еволвентни цилиндрични зъбни колела. Термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Колела зъбодълбачни. Термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Машини ковашко-пресови. Термини, определения и класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Валци чугунени за прокатни станове. Терминология и класификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Протяжки и прошивки. Термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Единна система по ергономия. Манипулатори. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Машини металорежещи агрегатни. Класификация, термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Роботи промишлени. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Фрези. Термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Заваряване на металите. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още